Αίτηση εγγραφής νέου μέλους στο www.deras.gr

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα κάτωθι στοιχεία.
Τα πεδία που συνοδεύονται με αστερίσκο είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν
για την αποστολή της αίτησης.

Ιδιότητα:  
Επωνυμία:  
Διακριτικός Τίτλος:  
Όνομα Υπευθύνου:  
Ιδιότητα Υπευθύνου:  
Αντικείμενο Εργασιών:  
Α.Φ.Μ.:  
Δ.Ο.Υ.:  
Διεύθυνση:  
Περιοχή:  
Πολή / Δήμος:  
Τ.Κ.:  
Χώρα:  
Τηλέφωνο:  
Τηλέφωνο 2:  
Κινητό:  
Fax:  
email:  
Web Site: